Vedligeholdelse - Lejernyt - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn-din lejerforening

Gå til indhold

Vedligeholdelse

Afgørelser > Huslejenævn
UDLEJER PÅLAGT AT FORTAGE REPARATION ELLER UDSKIFTNING AF EMHÆTTE
Lejeren har indbragt sagen, idet lejemålets brandalarmer efter lejers opfattelse er  opsat forkert, hvilket medfører udrykninger til blinde alarmer i lejemålet. Lejeren anfører endvidere, at emhætten i lejemålet ikke har en tilstrækkelig udsugningsevne, hvilket medfører aktivering af lejemålets automatiske brandalarmeringssystem, og dermed forårsager udrykninger til blinde alarmer i lejemålet. Nævnet har lagt til grund, at lejeren ønsker at nævnet skal pålægge udlejeren at  foretage udbedring af følgende mangler: Placeringen af brandalarmen i lejemålet, og manglende udsugningsevne i lejemålets emhætte. Nævnet har vedtaget at pålægge udlejeren at foretage fornøden reparation og eventuelt udskiftning af lejemålets emhætte. Under besigtigelsen konstaterede nævnet, at emhættens sugeevne var yderst minimal baseret på en fysisk test af emhætten.  Nævnet bemærker i øvrigt, at placeringen af lejemålets brandalarm er uhensigtsmæssig  set i forhold til placeringen af kogezoner i lejemålet sammenholdt med den manglende udsugningsevne fra emhætten.
Kilde: Huslejenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 23-090 Østre Stationsvej 2 F, 5000 Odense C
19-02-2024
VEDLIGEHOLDELSESPLANEN VAR IKKE UDARBEJDET EFTER REGLERNE
Sagen vedrørte uenighed i forhold til udarbejdelse af vedligeholdelsesplan for en stor ejendom. Udlejers vedligeholdelsesplan for perioden 2018 — 2027 angav, at der i denne periode ikke var planlagt større vedligeholdelsesarbejder overhovedet, hvorfor huslejenævnet fandt at vedligeholdelsesplanen var indholdsløs og dermed ikke fyldestgørende. Konsekvensen af den manglende opfyldelse af kravet om en fyldestgørende vedligeholdelsesplan medførte, at udlejer mistede retten til at opkræve beløb efter boligreguleringslovens §§ 18 og18b, jf. herved boligreguleringslovens S 18 a stk. 2. En konsekvens heraf var at lejen med virkning fra 1. november skulle nedsættes med 11.323,00 kr. årligt, svarende til kr. 943,58,- pr. måned indtil en korrekt vedligeholdelsesplan var udarbejdet og udleveret. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart Kommune sagsnr. 2017-019394-10
13.11.2018
Din fynske lejerforening
Den fynske lejerforening
Tilbage til indhold