Vedligeholdelse - Lejernyt - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn-din lejerforening

Gå til indhold

Vedligeholdelse

Afgørelser > Huslejenævn
VEDLIGEHOLDELSESPLANEN VAR IKKE UDARBEJDET EFTER REGLERNE
Sagen vedrørte uenighed i forhold til udarbejdelse af vedligeholdelsesplan for en stor ejendom. Udlejers vedligeholdelsesplan for perioden 2018 — 2027 angav, at der i denne periode ikke var planlagt større vedligeholdelsesarbejder overhovedet, hvorfor huslejenævnet fandt at vedligeholdelsesplanen var indholdsløs og dermed ikke fyldestgørende. Konsekvensen af den manglende opfyldelse af kravet om en fyldestgørende vedligeholdelsesplan medførte, at udlejer mistede retten til at opkræve beløb efter boligreguleringslovens §§ 18 og18b, jf. herved boligreguleringslovens S 18 a stk. 2. En konsekvens heraf var at lejen med virkning fra 1. november skulle nedsættes med 11.323,00 kr. årligt, svarende til kr. 943,58,- pr. måned indtil en korrekt vedligeholdelsesplan var udarbejdet og udleveret. [Læs mere]
Kilde: Huslejenævnet i Middelfart Kommune sagsnr. 2017-019394-10
13.11.2018
Din fynske lejerforening
Den fynske lejerforening
Tilbage til indhold