Vedligehold almen - Lejernyt - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn-din lejerforening

Gå til indhold

Vedligehold almen

Afgørelser > Beboerklagenævn
BOLIGSELSKAB PÅLAGT AT UDSKIFTE ENTREGULVET I LEJEMÅLET
Lejerens repræsentant har indbragt en sag om vedligeholdelsesmangler. Lejeren er repræsenteret ved Lejerforening Fyn. Udlejeren er Odense Boligselskab. Lejerens repræsentant har indbragt sagen, idet der er gået hul i trægulvet to steder i lejemålets entré som følge af, at lejeren tog cykelsko på. Lejerens repræsentant har gjort gældende, at Odense Boligselskab skal hæfte for udskiftning af gulvet, subsidiært reparation af skaden, da gulvet i lejemålets entré fremstår tyndslidt. Odense Boligselskab har gjort gældende, at lejer hæfter for udskiftning af gulvet eller udbedring af skaderne, idet der er tale om forkert brug af det lejede. Nævnet har foretaget en besigtigelse af forholdene på stedet. Nævnet har i medfør af almenlejelovens § 30, stk. 3, vedtaget at pålægge udlejeren at udskifte gulvet i lejemålets entré.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense, sagsnr. 23-039 Bjerggårdshaven 40
03-01-2024
BEBOERKLAGENÆVNET PÅLAGDE UDLEJER AT RETTE TERRASSE OP OG OMLÆGGE TRAPPEN
Lejerforening Fyn har på vegne af lejer indbragt en sag om udlejers pligt til vedligeholdelse af lejemålets terrasse. Da det ikke af lejekontrakten og vedligeholdelsesreglementet fremgik at vedligeholdelse af terrassen på hvilede lejeren fastslog nævnet at lejeren ikke kunne pålægges at vedligeholde terrassen. På denne baggrund pålagde beboerklagenævnet udlejer at rette terrassen op samt at omlægge trappen, således at den er sikker at færdes på.  [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense  Kommune, sagsnr. 19-014
23-11-2021
Din fynske lejerforening
Den fynske lejerforening
Tilbage til indhold