Lager fraflytning almen - Lejernyt - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn-din lejerforening

Gå til indhold

Lager fraflytning almen

Afgørelser > Beboerklagenævn
UDLEJERS KRAV OM BETALING FOR ISTANDSÆTTELSE BORTFALDT
Lejerens repræsentant, har ved brev indbragt en sag om uenighed om betaling for istandsættelse i forbindelse med fraflytning. Udlejeren er Pårup Boligforening. Lejeren er flyttet den 31. maj 2021, hvor der blev afholdt flyttesyn.
Den endelige flytteopgørelse er sendt til lejeren den 1. september 2021. Lejeren kan ikke anerkende istandsættelses omfang.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 29 i almenlejeloven vedtaget, at udlejerens krav mod lejeren om betaling for istandsættelsesarbejder er bortfaldet.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund, at det følger af vedligeholdelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 4,
 • at den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne skal indeholde oplysning om, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad istandsættelsesarbejderne har kostet, og hvorledes lejerens andel af istandsættelsesudgifterne er beregnet,
 • at udlejerens endelige opgørelse ikke indeholder en opgørelse over, hvilke istandsættelsesudgifter der er udført og betalt af afdelingen,
 • at udlejer derved ikke har dokumenteret, hvorledes lejerens andel af de endelige istandsættelsesudgifter er beregnet, og
 • at den endelige opgørelse ikke opfylder formalia, hvorefter udlejers krav på betaling af istandsættelsesudgifterne er bortfaldet jf. vedligeholdelsesbekendtgørelsens § 17, stk. 1.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 21-067
03-02-2023
SLUTOPGØRELSEN OPLYSTE IKKE AT UDGIFTEN VAR 10% HØJERE END DEN FORELØBIGE OPGØRELSE
Lejeren har ved brev indbragt en sag om uenighed om lejers betaling i forbindelse med fraflytning. Udlejeren er CIVICA. Lejer er fraflyttet den 1. marts 2021, hvor der også blev afholdt flyttesyn. Den endelige flytteopgørelse er sendt til lejeren den 6. oktober 2021. Af den endelige flytteopgørelse fremgår det, at beløb til dækning af lejers misligholdelse udgør i alt 93.141,04 kr.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentation
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 29 i almenlejeloven vedtaget, at udlejerens krav mod lejeren om betaling for istandsættelsesarbejder er bortfaldet.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund, at det følger af ordlyden i vedligeholdelsesbekendtgørelsens § 15, at den endelige opgørelse omfatter en opgørelse over istandsættelsesudgifterne,
 • at det fremgår af almenlejelovens § 94, stk. 2, sidste punktum, at overskridelser, der forhøjer lejerens samlede andel af den anslåede udgift med mere end 10% er lejeren uvedkommende,
 • at den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne skal indeholde oplysning om, hvorledes lejerens andel af eventuelle overskridelser af de i den foreløbige opgørelse anslåede beløb er beregnet,
 • at beregningen af istandsættelsesudgifterne i den endelige flytteopgørelse til 93.141,04 kr. er mere end 10 % højere end de i den foreløbige opgørelse anslåede beløb på 72.983,94 kr.,
 • at der af den endelige opgørelse ikke fremgår en overskridelsesberegning,  
 • at lejeren dermed ikke bliver oplyst om, hvorledes lejerens andel af overskridelserne er beregnet,
 • at udlejerens krav mod lejeren om betaling for istandsættelsesarbejderne er bortfaldet jf. bekendtgørelsens § 17, stk. 1
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense, sagsnr. 22-007 - udlejer CIVICA
11-11-2022
7 UGER - ENDELIG FLYTTEOPGØRELSE IKKE FREMSENDT UDEN UNØDIG FORSINKELSE
Ved brev af 1. september 2021 til beboerklagenævnet har lejers repræsentant på lejers vegne indbragt en sag om lejerens pligt til istandsættelse efter fraflytning. Udlejer er Social Boligbyggeri i Odense v. Civica.
Nævnet har lagt til grund, at tvisten drejer sig om, hvorvidt lejer kan tilpligtes at betale for fraflytningskrav, som det fremgår af udlejers endelige opgørelse af 22. september 2021, svarende til kr. 7.904,26 i normalistandsættelse.  
Nævnet har ikke haft mulighed for at foretage en besigtigelse af forholdene, idet istandsættelsesarbejderne ved sagens indbringelse var udført.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 29 i almenlejeloven vedtaget, at udlejerens krav mod lejeren om betaling for istandsættelsesarbejder er bortfaldet.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at det følger  af ordlyden i vedligeholdelsesbekendtgørelsens § 15, at den endelige  opgørelse omfatter en opgørelse over istandsættelsesudgifterne,
 • at den endelige opgørelse er sendt til lejer den 22. september 2021, og den sidste faktura vedrørende istandsættelsen er dateret den 5. august 2021,
 • at den endelige opgørelse derfor er fremsendt til lejer ca. 7 uger efter den sidste faktura, og kan således i henhold til retspraksis ikke anses for at være fremsendt uden unødig forsinkelse.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense, sagsnr. 21-044
03-01-2021
BEBOERKLAGENÆVNET GODKENDTE IKKE UDLEJERS KRAV ISTANDSÆTTELSESKRAV
Ved brev til beboerklagenævnet har de tidligere lejere indbragt en sag om lejernes pligt til istandsættelse efter fraflytning.
Nævnet har lagt til grund, at tvisten drejer sig om, hvorvidt de tidligere lejere kan tilpligtes at betale for fraflytningskrav, som det fremgår af udlejers endelige opgørelse af 28. oktober 2020, svarende til kr. 7.333,09
Nævnet har truffet følgende:
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 29 i almenlejeloven vedtaget ikke at godkende udlejers fremsatte krav i forbindelse med fraflytning.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at parterne er kommet med modstridende forklaringer om, hvorvidt lejemålet var misligholdt ved fraflytningen,  
 • at lejerne med udlejers vidende ikke deltog i fraflytningssynet,  
 • at udlejer ikke har sikret sig dokumentation for misligholdelsesarbejderne i form af billeddokumentation, og
 • at risikoen for den manglende dokumentation påhviler udlejer.  
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense  Kommune, sagsnr. 20-051
03-11-2021
Din fynske lejerforening
Den fynske lejerforening
Tilbage til indhold