Lager forbrug almen - Lejernyt - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn-din lejerforening

Gå til indhold

Lager forbrug almen

Afgørelser > Beboerklagenævn
EFTERBETALINGEN BORTFALDT DA VARMESTEREN VAR GJORT OPMÆRKSOM PÅ ET LØBENDE TOILET
Udlejeren har ved brev af 3. september 2019 til beboerklagenævnet indbragt en sag om lejerens indsigelse mod vandregnskabet for perioden 1. april 2018 til 31. marts 2019.
udlejeren er Civica.
Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede vandforbrug udgjorde 25.004,47 kr., og at der er indbetalt 648,00 kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om tillægsbetaling 24.356,47 kr.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af almenlejelovens § 56, stk. 3 vedtaget at nægte vandregnskabets godkendelse.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at vandregnskabet er fremsat i overensstemmelse med reglerne i kapitel 10 om betaling for varme m.v. i lov i almenlejeloven,
 • at det store vandforbrug skyldes et løbende toilet,
 • at lejeren har gjort afdelingens varmemester opmærksom på det løbende toilet,
 • at udlejeren oplyser, at den varmemester, som lejeren har henvendt sig til, er fratrådt sin stilling ved udgangen af november 2018,
 • at udlejeren anerkender at der efterfølgende ikke er blevet fulgt op på det løbende toilet, da informationen er gået tabt hos udlejeren og da lejeren ikke har fulgt op herpå,
 • at det ikke kan komme lejeren til skade, at henvendelsen til varmesteren er gået tabt hos udlejeren, og
 • at nævnet på den baggrund har vedtaget at nægte vandregnskabets godkendelse.
Udlejeren kan herefter ikke kræve tillægsbetaling hos lejeren.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 19-040 i ejendommen Juelsmindevej 20 i Odense.
04-02-2021
LEJER HÆFTEDE IKKE FOR TILLÆGSBETALINGEN I VANDREGNSKABET
Udlejeren har ved brev indbragt en sag for beboerklagenævnet vedrørende lejerens indsigelse mod vandregnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018, specifikt perioden 15. juli 2018 til 31. december 2018.
Udlejeren er Kollegieboligselskabet.
Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede vandforbrug udgjorde 4.789,18 kr., og at der er betalt 605,00 kr. i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om tillægsbetaling 4.184,18 kr.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af almenlejelovens § 56, stk. 3 vedtaget at fastslå, at udlejeren har mistet sit krav på tillægsbetaling.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at vandregnskabet er fremsat i overensstemmelse med reglerne i kapitel 10 om betaling for varme og vand m.v. i almenlejeloven,
 • at lejeren overtager lejemålet den 15. juli 2019,
 • at lejeren den 16. juli 2019 retter henvendelse til udlejeren og oplyser, at trykknappen på toilettet ikke virker optimalt, da den sidder fast, hvis ikke der trykkes på en bestemt måde, hvilket medfører løbende toilet,
 • at lejeren oplyser, at hun ikke befinder sig i lejemålet i perioden 17. juli til 21. juli 2019,
 • at udlejeren ud fra de elektroniske måleraflæsninger kan konstatere, at det høje vandforbrug er startet den 16. juli og stoppet den 24. juli 2019,
 • at nævnet ikke finder, at det kan komme lejeren til skade, at trykknappen på toilettet ikke virker optimalt, da lejeren allerede dagen efter overtagelsen gør udlejeren opmærksom herpå, og
 • at nævnet derfor har vedtaget at udlejeren har mistet sit krav på tillægsbetaling.
Nævnet bemærker, at lejeren ikke kan pålægges at betale gebyret for indbringelsen til beboerklagenævnet, såfremt lejeren ikke får medhold i sagen, idet der ikke er hjemmel hertil i lejelovgivningen.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense sagsnr. 19-011
03.12.2019
MANGLEDE MÅLERAFLÆSNING VED NEDTAGNING AF VARMEMÅLERE
Udlejeren har indbragt en sag for beboerklagenævnet vedrørende lejerens indsigelse mod varmeregnskabet for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017, specifikt perioden 1. oktober 2016 til 14. juni 2017.
Udlejeren er Boligforeningen Kristiansdal.
Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede varmeforbrug udgjorde 6.494,23 kr., og at der er betalt 4.080,00 i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 2.414,23 kr.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 56, stk. 3 i almenlejeloven vedtaget at nægte varmeregnskabets godkendelse.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at varmeregnskabet er fremsendt rettidigt til lejeren, jf. almenlejelovens § 56, stk. 1.,
 • at lejerens indsigelse er fremsendt rettidigt og opfylder betingelser i almenlejelovens § 56, stk. 3,
 • at der burde have været foretaget aflæsning ved nedtagning af målerne, at forbruget er beregnet ud fra den tidligere lejers forbrug,
 • at nævnet er bekendt med en sag, hvor Brunata oplyser, at det mest korrekte er, at beregne ud fra gennemsnittet i ejendommen, og
 • at nævnet på baggrund heraf har vedtaget at nægte regnskabets godkendelse.
Udlejeren kan herefter ikke kræve efterbetaling hos lejeren.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense sag nr. 18-013
11.04.2019
MANGLENDE MÅLERAFLÆSNING VED NEDTAGNING AF VANDFMÅLERNE
Udlejeren har ved brev indbragt en sag for beboerklagenævnet vedrørende lejerens indsigelse mod vanderegnskabet for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017, specifikt perioden 1. oktober 2016 til 14. juni 2017. Udlejeren er Boligforeningen Kristiansdal. Nævnet har lagt til grund, at lejerens samlede vandforbrug udgjorde 2.500,68 kr., og at der er betalt 1.232,50 i a conto. Herefter udgør udlejerens krav om efterbetaling 1.268,18 kr.
Nævnet har gennemgået sagens oplysninger og dokumentationer.
AFGØRELSE
Nævnet har i medfør af § 56, stk. 3 i almenlejeloven vedtaget at nægte vandregnskabets godkendelse.
BEGRUNDELSE
Nævnet har lagt til grund,
 • at vandregnskabet er fremsendt rettidigt til lejeren, jf. almenlejelovens § 56, stk. 1.,
 • at lejerens indsigelse er fremsendt rettidigt og opfylder betingelser i almenlejelovens § 56, stk. 3,
 • at der burde have været foretaget aflæsning ved nedtagning af målerne, at forbruget er beregnet ud fra den tidligere lejers forbrug,
 • at nævnet er bekendt med en sag, hvor Brunata oplyser, at det mest korrekte er, at beregne ud fra gennemsnittet i ejendommen, og
 • at nævnet på baggrund heraf har vedtaget at nægte regnskabets godkendelse.
Udlejeren kan herefter ikke kræve efterbetaling hos lejeren.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense sag nr. 18-014
05.02.2019
Din fynske lejerforening
Den fynske lejerforening
Tilbage til indhold