Fraflytningskrav - Lejernyt - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn-din lejerforening

Gå til indhold

Fraflytningskrav

Gode råd
AFTALE OM FRAFLYTNINGSKRAV - TÆNK DIG OM - LAD DIG IKKE PRESSE
På et flyttesyn kan der som udgangspunkt gyldigt indgås aftaler, hvor efter lejer erkender at være ansvarlig for udførelsen af bestemte arbejder eller påtage sig at betale et bestemt beløb til dækning af istandsættelsesomkostningerne.
Sådanne aftaler kan være indgået ved, at lejeren underskriver en fortrykt erklæring herom i selve fraflytningsrapporten.

Der er udformet mange typer fraflytningrapporter
  • En fraflytningsrapport kan have to underskriftfelter - et for modtagelse af rapporten og et for indgået aftale.
  • En fraflytningsrapport kan have et underskrift felt - for både modtagelse af rapporten og en indgået aftale.
  • En fraflytningsrapport kan have et underskrift felt - alene for modtagelsen af rapporten.

Er du usikker så lad vær med at underskrive synsrapportens fortrykte felter eller et håndskrevet papir udfærdiget af udlejer. Udlejer vil her efter fremsende en kopi af rapporten til dig efter reglerne i lov om leje.

Er du medlem af Lejerforening Fyn og overvejer at opsige dit lejemål så kontakt kontoret så vi kan rådgive dig vedrørende opsigelse af dit lejemål og den efterfølgende fraflytning.
To underskriftfelter - et for modtagelse af rapporten og et for indgået aftale.
Hvis der i fraflytningsrapporten er plads til to underskrifter, og HVIS DU har fået mulighed for ALENE at skrive under til bekræftelse af  modtagelsen af rapporten, vil en aftale om istandsættelse for lejers regning sandsynligvis blive anset for indgået, hvis DU UNDERSKRIVER to gange!


Er du usikker så lad vær med at underskrive synsrapportens fortrykte felter eller et håndskrevet papir udfærdiget af udlejer. Udlejer vil her efter fremsende en kopi af rapporten til dig efter reglerne i lov om leje.
Såfremt du eller udlejer efterfølgende indbringer en tvist for huslejenævnet og du har underskrevet i begge felter er det overvejende sandsynligt at huslejenævnet lægger til grund at der er indgået en aftale om istandsættelse for din regning.
Hvis de aftalte arbejder er prissat så er disse sandsynligvis også en del af den indgåede aftale.
Hvis arbejderne ikke er prissat vil huslejenævnet sandsynligvis efterfølgende kunne tage stilling til om en senere prissætninger for de udførte arbejder er rimelig.

Huslejenævnet vil dog altid "af egen drift" undersøge om udlejer i forbindelse  med fraflytningen har over overholdt de formelle regler anført i Lov om leje.
En underskrift for modtagelse af rapporten og en indgået aftale
Hvis der kun er mulighed for èn underskrift for modtagelse af rapporten, accept af omfanget af den krævede istandsættelse og at være forpligtiget til at betale herfor, er der en mulighed for at aftalen kan være ugyldig?


Er du usikker så lad vær med at underskrive synsrapportens fortrykte felter eller et håndskrevet papir udfærdiget af udlejer. Udlejer vil her efter fremsende en kopi af rapporten til dig efter reglerne i lov om leje.
Såfremt du eller udlejer efterfølgende indbringer en tvist for huslejenævnet og du i det samme feldt har underskrevet for både modtagelse og istandsættelse kan gyldigheden af aftalen måske anfægtes, men det er langt fra sikkert, at du vil få medhold og at huslejenævnet vil statuere ugyldighed. En undtagelse kan være hvis formuleringen i aftalen er upræcis?
Hvis de aftalte arbejder er prissat så er disse sandsynligvis også en del af den indgåede aftale såfremt den godkendes af huslejenævnet.
Hvis arbejderne ikke er prissat vil huslejenævnet sandsynligvis efterfølgende kunne tage stilling til om en senere prissætninger for de udførte arbejder er rimelig.

Huslejenævnet vil dog altid "af egen drift" undersøge om udlejer i forbindelse  med fraflytningen har over overholdt de formelle regler anført i Lov om leje.
Et felt alene til underskrift for modtagelse af rapporten (og for deltagelse i synet).
Nedenstående synsrapporter vil du kunne underskrive i det fortrykte felt idet du alene ved din underskrift bekræfter at du har deltaget i flyttesynet og har modtaget den af udlejer udarbejdede fraflytningsrapport.

Her er et andet eksempel

Er du usikker så lad vær med at underskrive synsrapportens fortrykte felter eller et håndskrevet papir udfærdiget af udlejer. Udlejer vil her efter fremsende en kopi af rapporten til dig efter reglerne i lov om leje.

Såfremt du eller udlejer efterfølgende indbringer en tvist for huslejenævnet vil huslejenævnet af egen drift tage stilling til om udlejer i forbindelse med fraflytningen har overholdt de formelle regler anført i lov om leje dernæst vil nævnet tage stilling til udlejer har dokumenteret at de krævede istandsættelsesarbejder er berettiget og såfremt arbejderne prissat vil nævnet tage stilling til om udgifterne er rimelige. Hvis arbejderne ikke er prissat vil huslejenævnet når den endelige flytteopgørelse kunne tage stilling til om prissætninger for de udførte arbejder er dokumenteret og rimelige.
Din fynske lejerforening
Den fynske lejerforening
Tilbage til indhold