Fraflytning almen - Lejernyt - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn-din lejerforening

Gå til indhold

Fraflytning almen

Afgørelser > Beboerklagenævn
SLUTOPGØRELSEN OPLYSTE IKKE AT UDGIFTEN VAR 10% HØJERE END DEN FORELØBIGE OPGØRELSE
Den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne på 93.141,04 kr. indeholdt ikke oplysning om, at udgifterne overskred den foreløbig anslåede udgift på 72.983,94 kr. med mere en 10%. Beboerklagenævnet vedtog har efter med henvisning til § 17, stk. 1 i bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger at udlejers krav mod lejeren om betaling for istandsættelsesarbejderne bortfaldt.[Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense, sagsnr. 22-007 - udlejer CIVICA
11-11-2022
7 UGER - ENDELIG FLYTTEOPGØRELSE IKKE FREMSENDT UDEN UNØDIG FORSINKELSE
Nævnet har lagt til grund, at tvisten drejer sig om, hvorvidt lejer kan tilpligtes at betale for fraflytningskrav, som det fremgår af udlejers endelige opgørelse af 22. september 2021, svarende til kr. 7.904,26 i normalistandsættelse. Den endelige opgørelse er sendt til lejer den 22. september 2021. Den sidste faktura vedrørende istandsættelsen er dateret den 5. august 2021. Den endelige opgørelse derfor er fremsendt til lejer ca. 7 uger efter den sidste faktura, og kan således i henhold til retspraksis ikke anses for at være fremsendt uden unødig forsinkelse. Udlejerens krav mod lejeren om betaling for istandsættelsesarbejder er derfor bortfaldet. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense, sagsnr. 21-044
03-01-2022
BEBOERKLAGENÆVNET GODKENDTE IKKE UDLEJERS KRAV ISTANDSÆTTELSESKRAV
Sagen beboerklagenævnet omhandlede de tidligere lejeres pligt til fraflytning af en almen bolig. Udlejers endelige istandsættelseskrav var opgjort til 7.333,09 kr.. Nævnet har i medfør § 29 i almenlejeloven vedtaget ikke at godkende udlejers fremsatte krav i forbindelse med fraflytningen. Beboerklagenævnet lagde vægt på at udlejer ikke havde sikret sig dokumentation for misligholdelsesarbejderne i form af billeddokumentation. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense  Kommune, sagsnr. 20-051
03-11-2021
Din fynske lejerforening
Den fynske lejerforening
Tilbage til indhold