Fraflytning almen - Lejernyt - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn-din lejerforening

Gå til indhold

Fraflytning almen

Afgørelser > Beboerklagenævn
KRAVET PÅ RENGØRING BLEV REDUCERET FRA 10.800,00 KR. TIL 6.418,75 KR.
Det fremgik af den foreløbige flytteopgørelse, at boet vil blive opkrævet for  13 timers rengøring med en timepris for rengøring på 895,00 kr.. Der er faktureret 10.800,00 kr. fra X Rengøring & Skadeservice uden specificering af de anvendte antal timer. Nævnet har efter den fremsendte billeddokumentation ikke fundet det godtgjort, at det var nødvendigt at anvende et skadeservice-firma til at rengøre  lejemålet i forbindelse med istandsættelsen. Nævnet fandt at almindelig rengøring var tilstrækkeligt for at istandsætte lejemålet, og at nævnet derfor har nedsat timeprisen til skønsmæssigt til 493,75 kr.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense, sagsnr. 23-019
05-12-2023
UDLEJERS KRAV PÅ ISTANDSÆTTELSE BORTFALDT
Beboerklagenævnet har i medfør af § 29 i almenlejeloven vedtaget at tilsidesætte udlejers krav om betaling for istandsættelsesarbejder i henhold til synsrapport af 30. juni 2022 og flytteopgørelse af 18. oktober 2022. Nævnet har lagt til grund at synsrapporten af 30. juni 2022 anfører lejers andel til kr. 90.693,16 kr. i fraflytningsudgiften, at opgørelsen af 18. oktober 2022 anfører lejers udgift til kr. 107.179,66, og at udlejer derved ikke har fulgt reglerne i bekendtgørelsens § 15 (10% reglen).
Kilde: Beboerklagenævnet  i Odense Kommune, sagsadresse Nyborgvej 333, sagnr. 22-066
20-09-2023
UDLEJERS KRAV OM BETALING FOR ISTANDSÆTTELSE BORTFALDT
Beboerklagenævnet lagde til grund at den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne skulle indeholde oplysning om, hvilke istandsættelsesarbejder der var udført, hvad istandsættelsesarbejderne havde kostet, og hvorledes lejerens andel af istandsættelsesudgifterne var beregnet. Da udlejerens endelige opgørelse ikke indeholdt en opgørelse over, hvilke istandsættelsesudgifter der var udført og betalt af afdelingen havde udlejer ikke dokumenteret, hvorledes lejerens andel af de endelige istandsættelsesudgifter var beregnet. Den endelige opgørelse opfyldte derfor ikke formalia, hvorefter udlejers krav på betaling af istandsættelsesudgifterne bortfaldt jf. vedligeholdelsesbekendtgørelsens § 17, stk.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnr. 21-067
03-02-2023
SLUTOPGØRELSEN OPLYSTE IKKE AT UDGIFTEN VAR 10% HØJERE END DEN FORELØBIGE OPGØRELSE
Den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne på 93.141,04 kr. indeholdt ikke oplysning om, at udgifterne overskred den foreløbig anslåede udgift på 72.983,94 kr. med mere en 10%. Beboerklagenævnet vedtog har efter med henvisning til § 17, stk. 1 i bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger at udlejers krav mod lejeren om betaling for istandsættelsesarbejderne bortfaldt.[Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense, sagsnr. 22-007 - udlejer CIVICA
11-11-2022
7 UGER - ENDELIG FLYTTEOPGØRELSE IKKE FREMSENDT UDEN UNØDIG FORSINKELSE
Nævnet har lagt til grund, at tvisten drejer sig om, hvorvidt lejer kan tilpligtes at betale for fraflytningskrav, som det fremgår af udlejers endelige opgørelse af 22. september 2021, svarende til kr. 7.904,26 i normalistandsættelse. Den endelige opgørelse er sendt til lejer den 22. september 2021. Den sidste faktura vedrørende istandsættelsen er dateret den 5. august 2021. Den endelige opgørelse derfor er fremsendt til lejer ca. 7 uger efter den sidste faktura, og kan således i henhold til retspraksis ikke anses for at være fremsendt uden unødig forsinkelse. Udlejerens krav mod lejeren om betaling for istandsættelsesarbejder er derfor bortfaldet. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense, sagsnr. 21-044
03-01-2022
BEBOERKLAGENÆVNET GODKENDTE IKKE UDLEJERS KRAV ISTANDSÆTTELSESKRAV
Sagen beboerklagenævnet omhandlede de tidligere lejeres pligt til fraflytning af en almen bolig. Udlejers endelige istandsættelseskrav var opgjort til 7.333,09 kr.. Nævnet har i medfør § 29 i almenlejeloven vedtaget ikke at godkende udlejers fremsatte krav i forbindelse med fraflytningen. Beboerklagenævnet lagde vægt på at udlejer ikke havde sikret sig dokumentation for misligholdelsesarbejderne i form af billeddokumentation. [Læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense  Kommune, sagsnr. 20-051
03-11-2021
Din fynske lejerforening
Den fynske lejerforening
Tilbage til indhold