Du får - Lejernyt - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn-din lejerforening

Gå til indhold

Du får

Hjælp og rådgivning
Har du et lejeretsligt problem?
Er du medlem af Lejerforening Fyn og har et lejeretligt problem så kan du få hjælp og rådgivning.
Rådgivning om indholdet i lejekontrakten
Huslejens størrelse og lejerforhøjelser
Varme-, vand- og elregnskaber
Manglende vedligeholdelse
Opsigelse og ophævelse af lejemål
Indflytning og indflytningsrapporter
Fraflytning og tilbagebetaling af depositum
Andre spørgsmål vedrørende dit lejemål
Et du medlem af Lejerforening Fyn kan vi på dine vegne overtage kontakten mellem dig og din udlejer samt andre lejeretslige relevante nævn og myndigheder.
Har du ikke et lejeretligt problem?
Har du ikke et aktuelt lejeretsligt proplem giver et medlemsskab dig også disse muligheder.
Du kan altid komme på kontoret, ringe eller sende os en email hvis du har lejeretslige spørgsmål f. eks. vedrørende dit lejemål.
Du har mulighed for i god tid at henvende dig og få hurtig hjælp, hvis der opstår lejeretslige problemer
Du kan deltage i vores årlige generalforsamling
Du kan bliver gennem vores blade og nyhedsbreve løbende orienteret om din rettigheder, om ændringer i lejelovene samt om vigtige afgørelse fra nævn og boligret
Du bliver en del af et fællesskab, hvor du er med til at varetage alle lejeres interesser
Du støtter foreningens arbejde og hjælper andre lejere selv om du ikke selv har en aktuel sag
Du har mulighed for at foreningens "Sagsfond" støtter din sag økonomisk i forbindelse med sag indbragt for boligret eller evt. højere retsinstans.
Din fynske lejerforening
Den fynske lejerforening
Tilbage til indhold