Diverse almen - Lejernyt - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn-din lejerforening

Gå til indhold

Diverse almen

Afgørelser > Beboerklagenævn
DEN ENDELIGE FLYTTEOPGØRELSE IKKE FREMSENDT UDEN UNØDIG FORSINKELSE
Beboerklagenævnet fastslog at boligforeningens krav mod lejeren om betaling for istandsættelse af lejemålet ved fraflytning bortfaldt som følge af at den endelig opgørelse over standsættelsesudgifterne ikke var fremsendt til lejeren uden unødig forsinkelse. Den endelige flytteopgørelse var sendt til lejeren den 1. august 2017 og den sidste faktura vedrørende istandsættelsen var dateret den 16. maj 2016. [læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune - sag nr. 17-063
02.03.2018
BEBOERKLAGENÆVNET I ODENSE NEDSATTE LEJERENS UDGIFT FOR VANDFORBRUG TIL 3.290,00 KR.
Nævnet lagde til grund, at lejerens samlede vandforbrug udgjorde 10.768,97 kr., og at der var betalt 1.290,00 kr. i a conto. Herefter udgjorde udlejerens krav om efterbetaling 9.478,97 kr. Lejerens vandforbrug forrige regnskabsår blev opgjort til 1.004,52 kr. Nævnet nedsætte lejerens samlede vandforbrug til 3.290,00 kr., således udlejerens efterbetalingskrav beløb sig til 2.000,00 kr. [læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnummer 17-072
20-02-2018
BEBOERKLAGENÆVNET NEDSATTE UDLEJERS EFTERBETALINGSKRAV MED 2.404,72 KR.
Vandregnskab 2015 udviser et samlet vandforbrug 2015 svarende til 8.349,44 kr. heraf 4.809,44 kr.  i efterbetalingskrav. Vandregnskab 2014 udviser et samlet forbrug svarende til 3.515,82 kr.  og vandregnskab 2013 udviser et samlet forbrug, svarende til 3.377,26 kr.  Parterne er enige om, at der har været en defekt på lejers blandingsbatteri. Batteriet er nu udskiftet. På baggrund af en gennemgang af sagens dokumenter og ud fra en afvejning af parternes argumenter nedsætter beboerklagenævnet skønsmæssigt lejers efterbetaling med halvdelen af det samlede efterbetalingskrav, således at lejer i alt skal efterbetale 2.404,72 kr. [læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Middelfart sagsnr. 2016-020195-15
FORBRUGET PÅ MÅLEREN VAR VED EN FEJL SKØNNET TIL TRODS FOR AT MÅLEREN VAR AFLÆST!
Lejeren gjorde indsigelse mod varmeregnskabet for perioden 1. juli 2014 til 30. juni 201. Lejerens samlede varmeforbrug udgjorde 11.127,85 kr. og der var indbetalt 4.560,00 kr. i a conto varme. Herefter udgjorde boligforeningens krav om efterbetaling 6.567,85 kr. Beboerklagenævnet lagde til grund, at varmeregnskabet er fremsat i overensstemmelse med reglerne i kapitel 10 om betaling for varme og vand m.v. i almenlejeloven. Nævnet bemærkede her efter, at det ikke skulle komme lejeren til skade, at forbruget på måleren ved en fejl de sidste 2 år havde været skønnet, på trods af, at målerne rent faktisk havde været aflæst, samt at lejeren på denne baggrund ikke skulle betale et efterslæb år tilbage. På denne baggrund vedtog beboerklagenævnet, at tilsidesætte varmeregnskabet og fastslog at boligforeningen ikke kunne kræve efterbetaling hos lejeren.
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune, sagsnummer 16-002
17-02-2017
DEN ENDELIGE FLYTTEOPGØRELSE IKKE FREMSENDT UDEN UNØDIG FORSINKELSE
Lejeren er fraflyttet den 17. januar 2016 en almen bolig, hvor der samtidig blev afholdt fraflytningssyn. Den foreløbige flytteopgørelse er sendt til lejeren den 18. januar 2016, og den endelige flytteopgørelse er sendt til lejeren den 14. marts 2016. Den sidste faktura vedrørende istandsættelsen er dateret den 26. januar 2016.
Den endelige opgørelse er fremsendt til lejeren ca. 7 uger efter den sidste faktura, og kan således i henhold til retspraksis ikke anses for at være fremsendt uden unødig forsinkelse, udlejerens krav imod lejeren dermed er bortfaldet jf. vedligeholdelsesbekendtgørelsens § 17, stk. 1 for almene boliger. Se også
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune
20-01-2017
DEN ENDELIGE FLYTTEOPGØRELSE IKKE FREMSENDT UDEN UNØDIG FORSINKELSE
Beboerklagenævnet fastslog at boligforeningens krav mod lejeren om betaling for istandsættelse af lejemålet ved fraflytning bortfaldt som følge af at den endelig opgørelse over standsættelsesudgifterne ikke var fremsendt til lejeren uden unødig forsinkelse. Der var gået ca. 6 uger efter sidste fakturas modtagelse før flytteopgørelsen blev fremsendt. [læs mere]
Kilde: Beboerklagenævnet i Odense Kommune
09-11-2016
Din fynske lejerforening
Den fynske lejerforening
Tilbage til indhold