Boligretten - Lejernyt - Lejerforening Fyn

Lejerforening Fyn-din lejerforening

Gå til indhold

Boligretten

Afgørelser > Domstol
UDFLYTNINGSRAPPORTEN OPFYLDTE IKKE SPECIFIKATIONSKRAVET FASTSLOG RETTEN
Udlejeren havde flere beboelseslejemål og lejemålet var indgået efter den 31.06.2015. Det fremgik ikke af udflytningsrapport af 5. marts 2017, hvilket istandsættelsesarbejde herunder for delt på rum og arbejdets art, der skulle udføres for lejernes regning, men der var alene anført et samlet beløb på 13.000 kr. for istandsættelse svarende til 2/3 af depositumet. Udflytningsrapporten opfyldte derfor ikke specifikationkravet til en fraflytningsrapport efter lejelovens § 98. [læs mere]
Kilde: Retten i Svendborg dom af 26. april 2018 i sag nr. BS R2-593/2017
04.05.2018
RETTEN I ODENSE FRIFANDT HUSLEJENÆVNET I EN SAG OM PÅLAGT GEBYR
Under denne sag, der er anlagt den 11. maj 2018, er der mellem sagsøgeren, Administrationsselskabet Møllebo ApS, og sagsøgte, Huslejenævnet for Middelfart Kommune, tvist om, hvorvidt den af Huslejenævnet den 19. april 2018 trufne afgørelse er ugyldig som følge af sagsbehandlingstidens udstrækning, manglende hjemmel eller mangelfuld begrundelse, med den konsekvens at Huslejenævnets afgørelse af samme dato vedrørende tillægsgebyr skal ophæves. Det er oplyst af begge parter, at der sideløbende verserer en sag mellem Administrationsselskabet Møllebo ApS og lejerne om, hvorvidt Administrationsselskabet Møllebo ApS udover huslejen kan opkræve et månedligt beløb til PBS gebyr.
Sammenfattende fandt boligretten ikke, at sagsøgeren har sandsynliggjort, at afgørelsen lider af væsentlige formelle mangler, der kan medføre ugyldighed, hvorfor Huslejenævnet frifindes for sagsøgerens principale påstand. Boligretten frifandt også huslejenævnet for sagsøgerens subsidiære - og mere subsidiære påstand.[Læs rettens begrundelse]
Kilde: Retten i Odense BS 16456/2018-ODE dom afsagt 06.12.2018
10.12.2018
BOLIGRETTEN NEDSATTE DEN ÅRLIGE LEJE MED 18.000,00 KR. TIL ÅRLIGT 54.000,00 KR.
De sagsøgte lejede pr. 1. januar 2016 ejendommen Hovedvejen 57, 5500 Middelfart, der er et hus på 64 m² i grundplan. Der er endvidere en kælder på 64 m², der ikke er godkendt til beboelse. Der er et nyere badeværelse i kælderen. Der er et udhus og en carport, ligesom der er en have. Den årlige leje var aftalt til 72.000 kr., og der blev betalt et depositum på 18.000 kr.
Boligretten fandt, at lejen væsentligt oversteg det lejedes værdi, og at lejen skulle fastsættes med udgangspunkt i den beregnede leje, men at der skulles tages hensyn til, at det lejede tillige omfattede kælder på 64 m² med badeværelse, carport og udhus samt grund med have.
Den årlige leje blev derfor fastsættes til 54.000 kr., svarende til 4.500 kr. pr. måned [Læs mere]
Kilde: Retten i Odense afgørelse af 15.10.2018 i BS-6368/2017-ODE
02.11.2018
Din fynske lejerforening
Den fynske lejerforening
Tilbage til indhold